Tehnični pregled

Tehnični pregled motornega oziroma priklopnega vozila je postopek, s katerim organizacija, pooblaščena za opravljanje tehničnih pregledov, ugotovi podatke o vozilu, stanje naprav in opreme vozila in izpolnjevanje zahtev za vozilo določenih z Zakonom o motornih vozilih (ZMV-1, Uradni list RS, št. 75/17).

Čas je za tehničnega!

Kdaj z vašim vozilom na tehnični pregled?

Tehnični pregled se za vsa motorna in priklopna vozila opravi vsako leto, razen v naslednjih primerih:

  • prvi tehnični pregled za osebna vozila (M1), motorna kolesa in kolesa z motorjem (L), traktorje (T) in traktorske priklopnike (R) se opravi štiri leta po prvi registraciji, naslednji vsaki dve leti do osmega leta starosti, nato vsako leto,-
  • za nova tovorna vozila (N1, N2, N3) se opravi tehnični pregled eno leto po prvi registraciji, nato vsako leto,-
  • za vozila za prevoz potnikov ali usposabljanje kandidatov za voznike, intervencijska vozila (izjema so gasilska vozila v lasti prostovoljnih gasilskih društev) je prvi tehnični pregled potrebno opraviti eno leto po prvi registraciji, nato vsakih šest mesecev.

Lahki priklopniki, bivalni priklopniki ter priklopna vozila za prevoz plovil, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, z največjo dovoljeno maso nad 750 kg in pod 3500 kg, opravijo prvi tehnični pregled štiri leta po nakupu oz. prvi registraciji novega priklopnika ter nato vsake štiri leta.

Tehnični pregledi mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, se opravljajo vsakih pet let, ne glede na starost vozila.