Registracija vozila

Registracija vozila je postopek, kjer se podatki o vozilu, lastniku vozila in registrski oznaki vpišejo v evidenco registriranih vozil.Registriranemu vozilu se izda prometno dovoljenje za čas, ko je veljaven tehnični pregled in ko so poravnane z zakonom predpisane obveznosti (zavarovanje avtomobilske odgovornosti, letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu).Za vaše vozilo lahko pri nas uredite vse postopke v zvezi z registracijo:

– registracija novih in rabljenih vozil,
– podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja,
– odjava vozila iz prometa,
– sprememba lastništva vozila,
– izpis kupoprodajne pogodbe z identifikacijo prodajalca in kupca vozila,
– dvig preskusnih tablic,
– registracija  z izvoznimi registrskimi tablicami (za tujce).