Kontrola skladnosti vozil

Ugotavljanje skladnosti cestnih vozil v Republiki Sloveniji je del evropskega sistema preverjanja vozil, ki omogoča, da se dajejo v promet samo vozila, ki ustrezajo veljavnim predpisom in tako zagotavljajo največjo možno stopnjo varnosti v prometu in varovanja okolja.

Podjetje Avtoservis d. o. o. je podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju izvajanja tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil na Koroškem. V njegovem okviru  deluje oddelek akreditiranega kontrolnega organa (KO) za področje kontrole skladnosti vozil (Identifikacije in ocene tehničnega stanja vozil – IOTSV in Posamične odobritve predelanih vozil – POPV).

Obseg dejavnosti na področju kontrole skladnosti vozil:

Identifikacija in ocena tehničnega stanja (IOTSV) za vozila z ES homologacijo kategorije:

 • M1 (osebna vozila),
 • L (motorna kolesa, kolesa z motorjem, trikolesa in štirikolesa),
 • N (tovorna vozila)
 • O (priklopna vozila)
 • T (traktorji)
 • R (traktorski priklopniki)

Postopek IOTSV je predpisan za vozila, pridobljena v drugi državi članici EU (velja za nova vozila z enotno evropsko homologacijo in že registrirana vozila).

V postopkih posamične odobritve predelanega vozila (POPV) pa izvajamo naslednje postopke:

 • Vozila kategorije M1:
  • bivalna vozila
  • reševalna vozila
  • pogrebna vozila
 • Vozila kategorije M1, N1:
  • vgradnja mehanske spenjalne naprave,
  • dodatna zatemnitev varnostnih stekel,
  • sprememba izpušnega sistema,
  • zamenjava platišč oz. pnevmatik,
  • vgradnja dodatne svetlobne in svetlobno- signalne naprave,
  • zamenjava vzmetenja na vozilu,
  • cevne zaščite,
  • vgradnja vitla,
  • sprememba barve,
  • vgradnja plinske naprave
  • sprememba kategorije iz M1 v N1 in obratno,
  • vgradnja / zamenjava sedežev,
  • vgradnja / zamenjava volanskega obroča,
  • vozila, prirejena za vožnjo ali prevoz invalidne osebe,
  • spojlerji
 • Vozila kategorije N1, N2:
  • premične delavnice
  • premične prodajalne
 • Vozila kategorije N1, N2, N3:
  • za prevoz vozil
 • Vozila kategorije L:
  • zamenjava platišč oz. pnevmatik,
  • sprememba izpušnega sistema,
  • vgradnja dodatne svetlobne in svetlobno- signalne naprave,
  • sprememba barve,
  • sprememba nazivne moči in hitrosti motorja
 • Vozila kategorije T, R, O1, O2:
  • sprememba barve

Vložnik vloži zahtevek za postopek IOTSV ali POPV na sprejemnem okencu v naših poslovalnicah (postopki po posameznih poslovnih enotah so navedeni v splošnih pogojih poslovanja).

Dokumenti: