Kontrola skladnosti vozil

Ugotavljanje skladnosti cestnih vozil v Republiki Sloveniji je del evropskega sistema preverjanja vozil, ki omogoča, da se dajejo v promet samo vozila, ki ustrezajo veljavnim predpisom in tako zagotavljajo največjo možno stopnjo varnosti v prometu in varovanja okolja.

Podjetje Avtoservis d. o. o. je podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju izvajanja tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil na Koroškem. V njegovem okviru  deluje oddelek akreditiranega kontrolnega organa (KO) za področje kontrole skladnosti vozil (Identifikacije in ocene tehničnega stanja vozil – IOTSV in Posamične odobritve predelanih vozil – POPV).

Obseg dejavnosti na področju kontrole skladnosti vozil:

Identifikacija in ocena tehničnega stanja (IOTSV) za vozila z ES homologacijo kategorije:

 • M1 (osebna vozila),
 • L (motorna kolesa, kolesa z motorjem, trikolesa in štirikolesa),
 • N (tovorna vozila)
 • O (priklopna vozila)
 • T (traktorji)
 • R (traktorski priklopniki)

Postopek IOTSV je predpisan za vozila, pridobljena v drugi državi članici EU (velja za nova vozila z enotno evropsko homologacijo in že registrirana vozila).

V postopkih posamične odobritve predelanega vozila (POPV) pa izvajamo naslednje postopke:

 • vgradnja mehanske spenjalne naprave za vozila kategorije M1, N1,
 • dodatna zatemnitev varnostnih stekel za vozila kategorije M1, N1,
 • sprememba izpušnega sistema za vozila kategorije M1, N1 in L,
 • zamenjava platišč oz. pnevmatik za vozila kategorije M1, N1 in L,
 • vgradnja dodatne svetlobne in svetlobno- signalne naprave za vozila kategorije M1, N1, L,
 • zamenjava vzmetenja na vozilu za vozila kategorije M1, N1,
 • cevne zaščite za vozila kategorije M1, N1,
 • vgradnja vitla za vozila kategorije M1, N1,
 • podvozje za vozila kategorije M1, N1,
 • sprememba barve za vozila kategorije M1, N, L, O, T, R.

Vložnik vloži zahtevek za postopek IOTSV ali POPV na sprejemnem okencu v naših poslovalnicah (postopki po posameznih poslovnih enotah so navedeni v splošnih pogojih poslovanja).

Dokumenti: