Kontrola skladnosti vozil2019-07-12T12:26:33+00:00

Kontrola skladnosti vozil

Ugotavljanje skladnosti cestnih vozil v Republiki Sloveniji je del evropskega sistema preverjanja vozil, ki omogoča, da se dajejo v promet samo vozila, ki ustrezajo veljavnim predpisom in tako zagotavljajo največjo možno stopnjo varnosti v prometu in varovanja okolja.

Podjetje Avtoservis d. o. o. je podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju izvajanja tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil na Koroškem. V njegovem okviru  deluje oddelek akreditiranega kontrolnega organa (KO) za področje kontrole skladnosti vozil (Identifikacije in ocene tehničnega stanja vozil – IOTSV in Posamične odobritve predelanih vozil – POPV).

Obseg dejavnosti na področju kontrole skladnosti vozil:

Identifikacija in ocena tehničnega stanja (IOTSV) za vozila z ES homologacijo kategorije:

 • M1 (osebna vozila),
 • L (motorna kolesa, kolesa z motorjem, trikolesa in štirikolesa),
 • N1 (tovorna vozila z največjo skupno maso do 3,5 t)
 • O1 (priklopna vozila z največjo maso do vključno 750 kg) in
 • O2 (priklopna vozila z največjo maso nad 750 kg in do vključno 3500 kg).

Postopek IOTSV je predpisan za vozila, pridobljena v drugi državi članici EU (velja za nova vozila z enotno evropsko homologacijo in že registrirana vozila).

V postopkih posamične odobritve predelanega vozila (POPV) pa izvajamo naslednje postopke:

 • vgradnja mehanske spenjalne naprave za vozila kategorije M1, N1,
 • dodatna zatemnitev varnostnih stekel za vozila kategorije M1, N1,
 • sprememba izpušnega sistema za vozila kategorije L,
 • zamenjava platišč oz. pnevmatik za vozila kategorije M1, N1,
 • vgradnja plinske naprave za vozila kategorije M1, N1,
 • vgradnja dodatne svetlobne in svetlobno- signalne naprave za vozila kategorije M1, N1, L,
 • zamenjava vzmetenja na vozilu za vozila kategorije M1, N1,
 • prekategorizacija vozila iz M1 v N1 in obratno,
 • sprememba barve za vozila kategorije M1, N1, L.

Vložnik vloži zahtevek za postopek IOTSV ali POPV na sprejemnem okencu v naših poslovalnicah.

Dokumenti: